Hem

Välkommen till 

Aura Communities

The Aura House: Affordable Real estate development solutions for the modern world

Aura Communities Limited är ett internationellt fastighetsbolag med huvudkontor i London. Vårt team har mycket lång erfarenhet av projektering och fastighetsutveckling från tre kontinenter.


Vår expertis sträcker sig från strategiskt val av plats för projekt till design, konstruktion, förvaltning och även fastighetsförmedling. Vi har också ett omfattande nätverk av internationella investerare, byggföretag, forskare och projektledare.


Vår passion är att arbeta inom design, arkitektur och projektledning för att leverera nyckelfärdiga och skräddarsydda lösningar för ett hållbart samhälle.


Vårt team har arbetat med flera prestigefyllda utvecklingsprojekt över hela världen, inklusive de Olympiska Spelen i London 2012, bygg- och anläggningsprojekt i Storbritannien och Sverige, kommersiella och residentiella projekt i Spanien, utvecklingsprojekt för Världsbanken och FN i Kenya, samt olika projekt för privatägda fastighetsutvecklare i Kina.

Hållbar Utveckling

Hållbar utveckling är inte bara en ny trend, utan något som har verklig mening och kräver stort ansvar. Det handlar om att minska byggnaders energikonsumtionen, om att bygga i harmoni med naturen och att uppmuntra en generell medvetenhet om att jobba sida vid sida med naturen och våra samhällen. Vi alla behöver någonstans att bo, arbeta och leka, och genom att tänka och agera på ett sätt som ger så lite negativ påverkan på naturen som möjligt - när vi utvecklar bostadsområden - kommer vi alla att få fördelar i form av ökat välmående, trygghet och kan frodas i byggnader som ger oss glädje.

STYRNING

Det görs snabba framsteg inom teknik och det är därför viktigare än någonsin att använda nya tekniker och material som det går snabbare att bygga med, är mer miljövänliga och levererar bättre prestandat.

LÅGENERGIHUS

Samtliga projekt har redan från designperspektiv ett fokus på låg energiförbrukning. För varje projekt studerar vi noga varje byggnads orientering och för energiförsörjningen möjliga förnybara energikällor. Samma lösning fungerar inte för alla projekt, men målsättningen är alltid densamma.

INNOVATION

Det görs snabba framsteg inom teknik och det är därför viktigare än någonsin att använda nya tekniker och material som det går snabbare att bygga med, är mer miljövänliga och levererar bättre prestanda.

MINIMERA TRANSPORTER OCH BYGGAVFALL

Genom att prefabricera delar när det är möjligt och genom att planera konstruktionsprocessen noggrant, minskas antalet transporter, byggavfall under konstruktionsprocessen minskas och återvinns där det är möjligte.

BYGG TÄTT

Ventilera rätt, är grunderna i passivhusfilosofi, men gäller all konstruktion. Bygg i hög kvalitet, bygg tätt för att minimera energiförluster och lägg till effektiv ventilation för att säkerställa en frisk byggnad med hälsosamt klimatg.

GÖR DET ÄNNU BÄTTRE NÄSTA GÅNG

Vi sitter aldrig stilla och arbetar alltid för att göra nästa projekt ännu bättre med lägre förbrukning, ökad effektivitet och med större värde för våra kunder.